הבלוג

אז יש לנו גם בלוג שבו אנחנו מפרסמים מהנעשה בחווה, מתכונים, ואת העלון השבועי 
הנה הקישור