ליצירת קשר ניתן לפנות
בטלפון למיכל 050-3412360.
או בכתובת אימייל  organic@havivian.co.il